O projekcie

 

Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi

Całkowita wartość projektu: 8 306 415,00 PLN

Kwota dofinansowania – 6 645 132 PLN (80% wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji Projektu: 01.08.2014r. – 30.04.2017r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2017r.

Projekt jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Projekt „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi” jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego założenia to kompleksowe wsparcie zarówno dla pacjentów zakładu opieki leczniczej jak i dla pracowników pracujących na ich rzecz.

Celem ogólnym projektu jest prowadzenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych, wg standardów EBM, zgodnie z najnowszymi technologiami medycznymi w przebudowanym i zmodernizowanym ośrodku leczniczym „Waligóra” w Sokołowsku. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich: Remont i przebudowa budynku „Waligóra” – dostosowanie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego; Wykorzystanie terapii zajęciowej do leczenia i usprawnienia chorych w celu przywrócenia im sprawności życiowej; Ewaluacja Badań Medycznych (EBM) – praktykowanie medycyny w sposób pozwalający na integrację wniosków płynących z aktualnych i wiarygodnych doniesień naukowych z doświadczeniem klinicznym oraz preferencjami pacjentów. Praktykowanie medycyny zgodnie z zasadami EBM jako ciągły proces samodoskonalenia swych umiejętności zawodowych w oparciu o wyniki aktualnych i wiarygodnych badań naukowych.

Projekt obejmuje realizację wyodrębnianych 3 modułów:

  1. Zadanie inwestycyjne polegające na remoncie budynku Waligóra, w którym powstanie nowoczesny Zakład Opieki Leczniczej odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności.
  2. Realizacja cyku warsztatów terapii zajęciowej dla pacjentów zakładów opieki leczniczej dostosowanych do potrzeb osób przebywających w tego typu placówkach. W ramach projektu założono przeprowadzenie 4000 godzin warsztatów terapeutycznych
  3. Realizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu. Umiejętności nabyte podczas szkoleń wpłyną na poprawę funkcjonowania personelu medycznego w relacjach społecznych, i co najważniejsze przyczynią się do szybszego i skutecznego wyleczenia chorych. Wiedza i umiejętności nabyte przez personel podczas szkoleń sprawią, że pacjent poczuje się bezpieczniej, właśnie dzięki zaspokojeniu wymienionych potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania jest bardzo istotne w procesie długofalowego leczenia.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od sierpnia 2014 roku do kwietnia  2017.