O waligórze

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Waligóra” to zmodernizowany obiekt, otworzony po gruntownym remoncie we wrześniu bieżącego roku. Było to możliwe dzięki zwycięskiemu projektowi Spółki „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi”, który jest współfinansowany w ramach realizacji Programu Operacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

ZOL „Waligóra” położony w Sokołowsku, w zacisznej okolicy, która sprzyja leczeniu i wypoczynkowi pacjentów. Jest to miejsce przeznaczone dla osób, które przebyły leczenie szpitalne i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na swój stan zdrowia lub brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, potrzebują całodobowej opieki.

 

Jednym z głównych atutów placówki jest wykwalifikowany i przyjazny personel, który w ramach realizowanego projektu odbył dodatkowe szkolenia specjalistyczne w zakresie wiedzy medycznej oraz kompetencji miękkich i umiejętności komunikacji między personelem a pacjentami. W jego skład wchodzą lekarze, pielęgniarki oraz rehabilitanci i terapeuci.

Ponadto została nawiązana współpraca z wolontariuszami z okolicznych szkół oraz z Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokołowsku. Dzieci i młodzież uatrakcyjniają pobyt pensjonariuszy przedstawiając przygotowane przez siebie inscenizacje.