Wczoraj, dziś, jutro…

Jeszcze niedawno obiekt mieszczący się przy ulicy Głównej 38 był obiektem sanatoryjnym. W całym Sokołowsku w obiektach sanatoryjnych, na każdym turnusie przebywało ponad tysiąc osób. Jednakże za sprawą reform w ochronie zdrowia, obiekty sanatoryjne zostały przekształcone w Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze.

 

Obecnie obiekt „Waligóra” należy do Spółki „Sanatoria Dolnośląskie”, która ma swoją siedzibę w Sokołowsku.

 

Dzięki projektowi „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi” udało się należycie zmodernizować obiekt, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 16.09.2016 r. Zmiany i unowocześnienia nie dotyczyły jedynie samego budynku. Nasz personel przeszedł specjalistyczne szkolenia, a pacjenci mogli brać udział w rozlicznych warsztatach terapeutycznych.

 

Aby uatrakcyjnić pobyt podopiecznym „Waligóry”, nawiązano współpracę z wolontariuszami, w ramach której są m.in. wystawiane przedstawienia przygotowane przez dzieci.