Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie usług pielęgniarskich

Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” zaprasza do udziału w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Dolnośląskim Ośrodku Opieki Międzypokoleniowe i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Biały Orzeł” oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Waligóra” w Sokołowsku.

Więcej szczegółów >>>