o nas

O nas

Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” z siedzibą w Sokołowsku oferuje szeroki zakres leczenia i opieki nad pacjentem.
W skład obiektów spółki wchodzą następujące jednostki:

 • Szczawno-Zdrój
  Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia”

  Ośrodek oferujący pobyty krótkoterminowe dla pacjentów NFZ oraz pacjentów prywatnych.

 • Duszniki-Zdrój
  Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”Ośrodek oferujący pobyty krótkoterminowe dla pacjentów NFZ oraz pacjentów prywatnych. Ponadto jednostka organizuje turnusy dla osób niepełnosprawnych.
 • Kudowa-Zdrój
  Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „Orlik”

  Jedyna w kraju placówka przyjmująca do kompleksowej rehabilitacji dzieci od 3 do 18 lat z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi i ortopedycznymi. Turnusy są finansowane przez NFZ.

 • Sokołowsko
  Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł”

  Ośrodek sprawuje opiekę nad osobami niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. Pobyty w tej placówce są pełnopłatne.

  ZOL-e „Biały Orzeł”, „Odrodzenie” i „Waligóra”

  W tych jednostkach prowadzona jest okresowa lub stała opieka całodobowa i pielęgnacja oraz kontynuacja leczenie osób przewlekle chorych, a także osób, które przebyły leczenie szpitalne. Część medyczna jest refundowana przez NFZ.

 • Rościszów
  Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc

  Szpital zajmuje się leczeniem chorych na gruźlicę, diagnostyką chorób nowotworowych układu oddechowego oraz diagnostyką i leczeniem pozostałych schorzeń pulmonologicznych.

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rościszowie

  Placówka oferuje stałe lub okresowe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych, a także osób, które przebyły leczenie szpitalne.

  Oddział Medycyny Paliatywnej

  Oddział zajmuje się opieką i leczeniem osób cierpiących, znajdujących się w terminalnej fazie choroby.