Informacje dla pacjentów

 

Na oddział przyjmowani są chorzy w stanie terminalnym, którzy wymagają kompetentnej i kompleksowej opieki medycznej.

Oferujemy naszym pacjentom opiekę sprawowaną przez kadrę lekarzy specjalistów wspomaganych przez:

  • rehabilitantów,
  • fizjoterapeutów,
  • psychologa,
  • pracownika socjalnego,
  • pielęgniarek i personelu pomocniczego,
  • kapelana.

Pacjenci lokowani są w dwuosobowych salach. Pokoje są jasne, estetyczne i przestrzenne. Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne przebiegają sprawnie i z należytą starannością dzięki wannie z hydromasażem i podnośnikiem.

Zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który umożliwia personelowi sprawowanie opieki nad osobami przewlekle chorymi. Ponadto w budynku znajduje się kaplica, w której zarówno chorzy jak i ich rodziny mogą spędzić czas na kontemplacji w ciszy i skupieniu.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:

  • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
  • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
  • potrzeby chorego,
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.