Sokołowsko: Poradnia tlenoterapii domowej

Specyfikacja terapii:

 

Pacjent podczas tlenoterapii korzysta z urządzeń wzbogacających powietrze do oddychania w tlen. Celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych, co wpływa znacznie na utlenowanie krwi. Ten rodzaj terapii przeznaczony jest w szczególności dla pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową.

Pacjent może korzystać z aparatury także w warunkach domowych. Umożliwiają to tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne, których zadaniem jest zwiększanie stężenia tlenu w powietrzu. Tym sposobem zostając pod stałą opieką poradni i według wskazań lekarza, pacjent może kontynuować terapię w domu.

 

Zalety tej formy terapii:

 

  • wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc,
  • poprawa jakości życia,
  • zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego
  • niwelowanie potrzeby hospitalizacji,
  • terapia w warunkach domowych, która pozytywnie przekłada się na ogólne samopoczucie pacjenta,
  • pobyt w szpitalu tylko w okresach zaostrzeń choroby wymagających intensywnego leczenia,
  • nieodpłatne otrzymanie koncentratora oraz przewodów tlenowych,
  • bezpłatny serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne odbywające się co 6 miesięcy.