Informacje dla pacjentów

Ustalenie terminu porady lekarskiej stanowi podstawę do udzielenia świadczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Termin ustalany jest na podstawie:

  • aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej
  • dowodu osobistego.

 

Jeżeli wizyta jest umawiana poprzez rejestrację telefoniczną, pacjent powinien mieć w zasięgu ręki skierowanie. W trakcie rejestracji telefonicznej należy podać ze skierowania następujące dane:

  • datę skierowania i nazwę poradni (dokładnie),
  • imię i nazwisko lekarza kierującego.

 

W przypadku wizyty pierwszorazowej pacjent powinien zgłosić się do rejestracji celem założenia kartoteki oraz okazania ww. dokumentów wraz z dokumentacją medyczną i dowodem osobistym.